Vil du kjøpe «For i dag» på norsk?

24 March 2020

«For i dag» er nå oversatt til norsk, og boka er ferdig trykt. Har du lyst til å kjøpe en bok selv eller ta inn til OA-gruppa så kan du kontakte Inger-Christin med en sms på 91390014. Send en sms med ditt navn og adresse og hvor mange bøker du vil kjøpe. Hver bok...
Les mer »

Telefon/Zoom møter i stedet for vanlig møter ☎📳💻

23 March 2020

I disse Coronatider har OA gruppene valgt å avlyse vanlige møter og bruke i stedet telefon/zoom møter på samme tid som vanlig. Se instruksjon under “Telefonmøter” http://www.anonymeoverspisere.no/moeter/telefonmoeter/.
Les mer »

Lørdags gruppen holder Telefon/Zoom møter på Lørdager kl. 11:00-12:30

21 March 2020

På grunn av Corona virus holder Lørdags gruppen telefone/Zoom møter på samme tid. Se instruksjon under “Telefonemøter” her på nettsiden. http://www.anonymeoverspisere.no/moeter/telefonmoeter/
Les mer »

Velkommen til Anonyme Overspisere!

7 June 2017

Anonyme Overspisere tilbyr et program for tilfriskning fra tvangsmessig spising ved å bruke OAs tolv trinn og tolv tradisjoner. Verdensomspennende møter og andre redskaper gir et fellesskap av erfaring, styrke og håp hvor medlemmer respekterer hverandres anonymitet. OA krever ingen kontingent eller avgift; det er selvhjulpet gjennom bidrag fra medlemmer. OA handler ikke bare...
Les mer »