OA Sinnsrogruppe har flyttet

Vår nye adresse er St.Hanshaugen Frivillighetssentral, Ullevålsveien 39, 2. etasje, 0171 Oslo (samme lokale som OA Trinn for trinn). Velkommen på møte i OA Sinnsrogruppe!