Telefon/Zoom møter i stedet for vanlig møter ☎📳💻

I disse Coronatider har OA gruppene valgt å avlyse vanlige møter og bruke i stedet telefon/zoom møter på samme tid som vanlig. Se instruksjon under “Telefonmøter” http://www.anonymeoverspisere.no/moeter/telefonmoeter/.