Vil du kjøpe «For i dag» på norsk?

«For i dag» er nå oversatt til norsk, og boka er ferdig trykt. Har du lyst til å kjøpe en bok selv eller ta inn til OA-gruppa så kan du kontakte Inger-Christin med en sms på 91390014. Send en sms med ditt navn og adresse og hvor mange bøker du vil kjøpe. Hver bok koster kr. 190,- og i tillegg kommer portokostnader som vil variere ut fra antall bøker pr forsendelse. Hittil har det vært fra 30 til 50 kr pr bok. Når bøkene er sendt mottar du en sms med beløp og kontonummer til intergruppa som du bes innbetale til.