OA Sinnsrogruppe flytter

Retretten, som OA Sinnsrogruppe leier lokale hos, har flyttet inn i nye lokaler i Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo. OA Sinnsrogruppe, som har møtetid lørdager kl. 11-12.30, flytter med og har sitt første møte i de nye lokalene lørdag 6. august 2022. Velkommen!