Vår Vision 14. april 2024

Välkommen til Vår Vision talarkonvent genom OA Sverige – En Vision för Dig – på telefon/Zoom söndag 14. april 2024 kl. 10-16.

Program och Zoom ID/telefonlänk är tillgänglig här.

Vår Vision 14. april 2024

Tags: