Media/profesjonelle

Grunnleggende informasjon om OA-fellesskapet

Det første OA-møtet ble holdt i 1960 i Los Angeles, California. Siden den gang har det vokst til omkring 6 500 møter i over 75 land – omkring 54 000 medlemmer.

OA-programmet tilbyr fysisk, følelsesmessig og åndelig tilfriskning for dem som lider av tvangsmessig spising. Medlemmer opplever tilfriskning på alle tre nivåer ved å følge et tolvtrinnsprogram etter mønster av Anonyme Alkoholikere. Medlemmer som tilfriskner gjennom de tolv trinn opplever at jojodietter hører fortiden til. De ønsker ikke lenger å vende tilbake til tvangsmessig spising.

OA er ikke forbundet med noen offentlig eller privat organisasjon, politisk bevegelse, ideologi eller religiøs doktrine; vi tar ikke standpunkt til utenforliggende saker.

I OA vil du finne medlemmer som er svært overvektige, til og med sykelig fete; moderat overvektige, gjennomsnittlig vektige; undervektige; som likevel i perioder holder kontroll på spiseatferden sin; eller fullstendig ute av stand til å kontrollere sin tvangsmessige spising. Les mer om hvem som hører hjemme i OA på Om OA-siden.

Det kreves ingen medlemskontingent eller -avgift for å delta i OA. Organisasjonen er selvforsørgende gjennom medlemmers frivillige bidrag og salget av OA-litteratur.

Se vår rapport fra OAs medlemsundersøkelse (tilgjengelig fra WSO på engelsk) for å lære mer om OA og dets medlemmer. Lytt til inspirerende fortellinger om tilfriskning fra OA-medlemmer i konsentrert (fem minutter) versjon fra OAs lydprogram Hearing is Believing (tilgjengelig fra WSO på engelsk). Mer informasjon er tilgjengelig her og her (også dette på engelsk).

Kontaktinformasjon for OA i Norge finner du på kontaktsiden vår.

For å kontakte OAs hovedkontor:

World Service Office

6075 Zenith Court NE

Rio Rancho, New Mexico 87144-6424

USA

+1 (505) 891-2664

For å kontakte OAs mediakoordinator direkte, ring henne på +1 (505) 266-7220.