Medlemmer/grupper

Velkommen!

Hovedformålet til Anonyme Overspisere er å bringe budskapet om tilfriskning fra tvangsmessig spising til dem som fremdeles lider. Hver gang et OA-medlem deler sin erfaring, styrke og håp med en annen tvangsspiser, settes tilfriskning igang.

Grupper og serviceorgan hjelper til med å bringe OA-budskapet ut over hele verden. Et OA-møte tilbyr et sted hvor medlemmer kan oppnå tilfriskning og dele den med andre. Denne seksjonen tilbyr ressurser for å hjelpe å sikre at møter er sterke, tilfriskning er sikker og at hånda til OA er der for dem som søker hjelp.

Mer informasjon er tilgjengelig under “Medlemmer/grupper” i menyen til venstre.

“Alltid å rekke ut OA’s hånd og hjerte til alle som lider av
tvangsmessig overspising, for dette er jeg ansvarlig.”

OA-løfte om ansvar