Møteformat

Innledning

Her kan du som OA-medlem laste ned møteformat og tekster som leses innlednings- og avslutningsvis i OA-møter. Dette gjør det enklere å påta seg vervet som møteleder i telefonmøter og hybridmøter, og å delta under tekstlesningen i disse møtene.

Salg av OA-brosjyrer og -bøker er en av de viktigste inntektskildene til OA-fellesskapet. Øvrige brosjyrer og bøker er derfor ikke tilgjengelige for gratis nedlasting, men kan kjøpes ved henvendelse til OA Intergruppe Oslo på e-post info(a)anonymeoverspisere.no (litteratur på norsk) eller bestilling direkte fra Overeaters Anonymous sine nettsider på bookstore.oa.org (litteratur på engelsk og enkelte andre språk).

OA Trinn for trinn (på tirsdager)

Årets gang

Månedens gang

Møteformat

Introduksjon til de tolv trinn

De tolv trinn

Redskapene for tilfriskning

Løftene

De tolv tradisjoner

OA Sinnsrogruppe (på lørdager)

Møteformat

Forord

Vår invitasjon til deg (inkludert de tolv trinn)

Redskapene for tilfriskning

Løftene

De tolv tradisjoner

Gruppesamvittighetsmøte

OA Det nytter (på søndager)

Møtets gang

Fellesskapserklæring

Vår invitasjon til deg (inkludert de tolv trinn)

Redskapene for tilfriskning

Løftene

7. tradisjon

OA Intergruppe Oslo (1. lørdag i måneden)

Statutter