Nasjonal koordinator

Bakgrunn

Nasjonal koordinator ble etablert som en egen komité under Anonyme Overspisere Intergruppe Oslo våren 2010. Bagrunnen for etableringen var ønsket om å styrke kontakten mellom OA-grupper rundt om i Norge.

Oppgaver

Den nasjonale koordinatoren skal opptre som bindeledd mellom Anonyme Overspisere Intergruppe Oslo og OA-grupper rundt om i Norge.

Den nasjonale koordinatoren kan være behjelpelig med å

  • formidle “startpakke” med OA-materiell på norsk og annen støtte fra Anonyme Overspisere Intergruppe Oslo til nystartede grupper
  • svare på praktiske spørsmål gruppene måtte ha
  • informere om viktige saker som behandles i Anonyme Overspisere Intergruppe Oslo
  • videreformidle gruppenes planer om OA-treff og andre aktiviteter rundt om i landet

Rapport fra den nasjonale koordinatoren inngår som fast punkt på agendaen for intergruppemøtene. Den nasjonale koodinatoren er i tillegg ansvarlig for å forberede “National Service Board”-møtet under landsmøtet som vanligvis finner sted første helg i juni hvert år.

OA-grupper rundt om i Norge oppfordres til å oppnevne hver sin representant som bindeledd mellom gruppa og den nasjonale koordinatoren.

Kontakt

Anna-Maria er valgt til leder for komiteen og opptrer som nasjonal koordinator. Hun kan nås på telefon 412 73 629 og hører gjerne fra dere.

Ta kontakt!