Møter i Oslo

OA Trinn for trinn

Tid: Tirsdager kl. 19.00-20.30

Sted: Skattkammeret Oslo, Ullevålsveien 39, 2. etasje, 0171 Oslo

Beskrivelse: Ring på hos ”Skattekammeret”, gå opp trappa, så 1. trapp til venstre og inn døra.

7. tradisjon: Vipps-nummer 662842 eller bankkontonummer 1506 61 49096

Kontaktperson: Rune, telefon 911 21 180


OA Sinnsrogruppe

Tid: Lørdager kl. 11.00-12.30

Sted: Retretten, Kristian Augusts gate 10, 2. etasje, 0164 Oslo

Beskrivelse: Ring på hos ”Retretten”, gå inn porten og opp 1. trapp til venstre (ny ringeklokke), så trapp opp til 2. etasje.

7. tradisjon: Vipps-nummer 29654 eller bankkontonummer 0530 15 75612

Kontaktperson: Anna-Maria, telefon 412 73 629