Møter i Agder

OA Arendal

Tid: Torsdager kl. 18.30-19.45 

Sted: IOGT-huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

Beskrivelse: Møtet finner sted i 3. etasje.

Kontaktperson: Hulda, telefon 480 28 967