Møter i Hedmark

OA Hedmark

Tid: Onsdager kl. 20.00-21.30

Sted: Kreftforeningens lokaler, Strandgata 65, 2317 Hamar

E-post: mswik(a)online.no

Kontaktperson: Marit, telefon 934 99 572