Møter i Viken

OA Drammen

Tid: Mandager i partallsuker kl. 17-18

Sted: Møtestedet, Kirkens Bymisjon, Engene 10, 3015 Drammen

Kontaktperson: Anita, telefon 924 97 491

OA Sarpsborg

Tid: Søndager kl. 19.30-21

Sted: Sarpsborg frivillighetssentral, Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg (vis-à-vis bussterminalen)

Beskrivelse: Hvis du ikke vet hvor inngangen er, send en sms til kontakttelefonen så møter vi deg.

E-post: oasarpsborg(a)outlook.com

Kontaktperson: [Ikke oppgitt]