Møter på telefon/Zoom

OA Det nytter

Tid: Søndager kl. 19.30-21.00

Speaker-møter i OA Det nytter våren 2021: 10. januar – Rune; 14. februar – Anette.

Speaker er et OA-medlem som forteller sin OA-historie (hvordan det var, hva som skjedde og hvordan det er nå).

Møteformat/tekster er tilgjengelig her.

Kontaktperson: Inger-Christin, telefon 913 90 014


Slik deltar du

Merk: Fremgangsmåten er den samme for “rene” telefon-/Zoom-møter i OA Det nytter, og for kombinerte fysiske møter og telefon-/Zoom-møter (“hybridmøter”) i OA Trinn for trinn og OA Sinnsrogruppe.

Møtenummer: 398 531 186 (oppgis alltid)Zoom

Passord: 1001 (oppgis ikke ved deltakelse på telefon)

Telefonnummer: 23 96 05 88 (oppgis ikke ved deltakelse via nettleser/Zoom-app)

Hver enkelt deltaker betaler sin egen samtaletakst/Internett-tilgang.

Instruksjon for deltakelse via nettleser/Zoom-app: Har du tilgang til Internett, er det mulig å ringe inn med VoIP (“Voice over IP”) fra PC eller Mac med mikrofon, høyttaler, webkamera og en moderne nettleser ved å klikke her og laste ned Zoom-appen gratis, eller ved å laste ned Zoom-appen gratis for iPhone og iPad her eller for Android her.

Deltakelse via Internett gjør det også mulig for møtedeltakerne å se hverandre og å dele tekstene som blir lest.

Instruksjon for deltakelse på telefon: Ring opp telefonnummeret 23 96 05 88, oppgi møtenummer (“Meeting ID”) 398 531 186 etterfulgt av firkanttast (“#”) og deretter, når du blir bedt om det, trykk firkanttast (“#”) igjen uten å oppgi noe deltakernummer (“Participant ID”).

Deltakere som ønsker å ringe inn til møtet fra utlandet, vil finne lokale telefonnumre for mange andre land rundt om i verden her.