Telefonmøter

OA Det nytter

Tid: Søndager kl. 19.30-21.00

Telefonnummer: 23 96 05 88

Møtenummer: 398 531 186

Beskrivelse: Ring opp telefonnummeret 23 96 05 88, oppgi møtenummer (“Meeting ID”) 398 531 186 etterfulgt av firkanttast (“#”) og deretter, når du blir bedt om det, trykk firkanttast (“#”) igjen uten å oppgi noe deltakernummer (“Participant ID”).

Deltakere som ønsker å ringe inn til møtet fra utlandet, vil finne lokale telefonnumre for mange andre land rundt om i verden her.

Har du tilgang til Internett, er det mulig å ringe inn med VoIP (“Voice over IP”) fra PC, Mac, Linux, iOS eller Android ved å trykke her og, dersom du blir bedt om det, oppgi passord (“Password”) 1001. Zoom-appen kan lastes gratis ned her for iPhone og iPad, og her for Android.

Hver enkelt deltaker betaler sin egen samtaletakst/Internett-tilgang.

Maksimalt antall møtedeltakere er 50.

Kontaktperson: Inger-Christin, telefon 913 90 014