Møter i Agder

OA Arendal

Tid: Første mandag i måneden kl. 19.00-20.15 

Sted: IOGT-huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

Beskrivelse: Møtet finner sted i 3. etasje.

Kontaktperson: Hulda, telefon 480 28 967