Om OA

Hva er OA?

Anonyme Overspisere er et fellesskap av menn og kvinner som, gjennom delt erfaring, styrke og håp, tilfriskner fra tvangsmessig overspising. Vi ønsker alle som ønsker å slutte å spise tvangsmessig velkommen.

Det er ingen kontingent eller avgift for medlemmer; vi er selvhjulpne gjennom egne bidrag, verken ber om eller tar imot bidrag utenfra. OA er ikke forbundet med noen offentlig eller privat organisasjon, politisk bevegelse, ideologi eller religiøs doktrine; vi tar ikke standpunkt til utenforliggende saker.

Vårt hovedformål er å avholde oss fra tvangsmessig overspising og å bringe dette budskapet om tilfriskning til dem som fremdeles lider.

Hvem hører hjemme i OA?

I OA vil du finne medlemmer som er svært overvektige, til og med sykelig fete; moderat overvektige, gjennomsnittlig vektige; undervektige; som likevel i perioder holder kontroll på spiseatferden sin; eller fullstendig ute av stand til å kontrollere sin tvangsmessige spising.

OA-medlemmer erfarer mange ulike mønstre av spiseatferd. Disse “symptomene” er like varierte som medlemmene våre. Blant dem er:

 • besettelse av kroppsvekt, størrelse og form
 • spiseorgier eller kontinuerlig spising
 • opptatthet av vektreduserende dietter
 • sulting
 • misbruk av avføringsmiddel eller vanndrivende middel
 • overdreven trening
 • fremkalling av oppkast etter spising
 • tygging og utspytting av mat
 • bruk av diettpiller, sprøyter og andre medisinske inngrep for å kontrollere vekten
 • manglende evne til å slutte å spise visse matvarer etter å ha tatt den første biten
 • fantasier om mat
 • svakhet for planer for rask-vektreduksjon
 • konstant opptatthet av mat
 • bruk av mat som belønning eller komfort

Symptomene våre kan variere, men vi deler et felles bånd: vi er maktesløse overfor mat og vi kan ikke mestre våre liv. Dette felles problemet har ledet dem i OA til å søke og finne en felles løsning i de tolv trinn, de tolv tradisjoner og ni redskapene til Anonyme Overspisere.

Hvordan går OA medlemmer ned i vekt og beholder en sunn vekt?

Begrepet avholdenhet danner basis for OA’s program for tilfriskning. Ved å innrømme en manglende evne til å kontrollere tvangsmessig spising i fortiden, og forkaste ideen om at alt en trenger er “litt viljestyrke”, blir det mulig å avholde seg fra overspising – én dag om gangen.

Mens en diett kan hjelpe oss å gå ned i vekt, forsterker den ofte tvangen til å overspise. Løsningen som OA-tilbyr inkluderer ikke diettips. Vi tilrettelegger ikke dietter, rådgivningstjenester, sykehusinnlegelse eller behandling; OA deltar heller ikke i eller gjennomfører forskning og opplæring innenfor området spiseforstyrrelser. For vekttap, er en hvilken som helst medisinsk godkjent spiseplan akseptabel.

OA-medlemmer som er interessert i å lære om ernæring eller som søker profesjonelle råd oppmuntres til å konferere med kvalifiserte profesjonelle. Vi kan fritt bruke slik hjelp, med forsikringen om at OA støtter hver enkelt av oss i vår streben etter å tilfriskne.

Hva tilbyr OA?

Vi tilbyr uforbeholden aksept og støtte gjennom lett tilgjengelige OA-møter, som er selvhjulpne gjennom frivillige bidrag.

Vi i OA tror vi har en trefoldig sykdom – fysisk, følelsesmessig og åndelig. Titusener har funnet at OAs tolvtrinnsprogram forårsaker tilfriskning på alle tre nivåer.

De tolv trinn omfatter et sett av prinsipper som, når de følges, fremmer indre forandring. Sponsorer hjelper oss å forstå og anvende disse prinsippene. Ettersom gamle holdninger oppgis, finner vi ofte at det ikke lenger er behov for å spise for mye.

De av oss som velger å tilfriskne én dag av gangen praktiserer de tolv trinn. Ved å gjøre det, oppnår vi en ny tilværelse og varig frihet fra matbesettelsen vår.

Hvorfor er OA “anonym”?

Anonymitet lar fellesskapet styre seg selv gjennom prinsipper heller enn personligheter. Sosial og økonomisk status har ingen relevans i OA; vi er alle tvangsspisere. Anonymitet overfor presse, radio, fjernsyn og andre kommunikasjonsmedia gir sikkerhet for at OA medlemskap ikke vil bli avdekket.

Hvordan finansieres OA?

Anonyme Overspisere har ingen kontingenter eller avgifter for medlemskap. Det er fullstendig selvforsørgende gjennom salg av litteratur og bidrag fra medlemmer. De fleste grupper “sender bøssa rundt” under møter for å dekke utgifter. OA verken anmoder om eller aksepterer bidrag utenfra.

Er OA en religiøs organisasjon?

OA er ikke et religiøst forbund, siden det ikke krever noen bestemt religiøs tro som en betingelse for medlemsskap. OA har blant dets medlemmer mennesker fra mange religiøse trosretninger så vel som ateister og agnostikere.

OA-programmet for tilfriskning er basert på aksept av visse åndelige verdier. Medlemmer er frie til å tolke disse verdiene slik de anser det best, eller å ikke tenke på dem overhode om de så velger.

Mange menn og kvinner som kommer til OA har reservasjoner mot å akseptere hvilket som helst begrep om en makt større enn dem selv. OA-erfaring har vist at de som beholder et åpent sinn om dette temaet og forsetter å komme på OA-møter, ikke vil oppleve det for vanskelig å komme frem til sin egen løsning på dette veldig personlige anliggende.

Hvor kan jeg finne OA?

Gå til Møter på dette nettstedet og følg instruksjonene for å finne et møte i ditt område. Eller du kan kontakte Anonyme Overspisere Intergruppe Oslo på telefon 901 55 748 (betjent torsdager kl. 19.00-21.00 og ellers så ofte som mulig) eller per e-post for ytterligere bistand. Du kan også se etter Anonyme Overspisere (OA – Overeaters Anonymous) i telefonkatalogen (f.eks. under “Nyttige nummer”) og i seksjonen for hva som skjer i lokalmiljøet i lokalavisa di.

Hvordan ble OA til?

Ideen om OA kom til medstifter Rozanne S. på et møte i Anonyme Gamblere (GA) som hun deltok i med en spilleavhengig venn i 1958. Ettersom GA-medlemmer delte sine historier, hørte hun sin historie – ikke om gambling, men om tvangsmessig overspising. Hun visste da at tolvtrinns- og tolvtradisjonsprogrammet grunnlagt av Anonyme Alkoholikere (AA) som var modell for GA tilbød henne en mulighet til å endre livet sitt og redusere hennes 70-kilos kropp til en størrelse som ville passe hennes 157 cm. form. Ikke før 1960, når vekten hennes hadde økt til 73 kg., kunne hun finne andre mennesker som delte hennes overbevisninger.

Hennes tilfeldige møte med en ny nabo, Jo S., gav Rozanne styrke i antall, selv om det bare var én person. Sammen fant de en annen tvangsmessig overspiser, Bernice S., og kom sammen i det første OA-møtet i Los Angeles, California, 19. januar 1960.

I dag møtes omkring 6 500 OA-grupper hver uke i over 75 land. Med OA inndelt i 10 verdensomspennende regioner og med ca. 54 000 medlemmer verden over, hjelper det tusenvis av tvangsspisere å finne nytt liv i tilfriskning.

(For mer om OAs historie, les Beyond Our Wildest Dreams.)