Redskapene for tilfriskning

I arbeidet med Anonyme Overspiseres Tolv-trinns program for tilfriskning fra tvangsmessig overspising, har vi funnet at det finnes endel redskaper vi kan hjelpe oss med. Vi bruker disse redskapene regelmessig — en spiseplan, fadderskap, møtene, telefonen, skriving, litteratur, anonymitet og tjeneste — for å oppnå avholdenhet og holde den vedlike.

I Anonyme Overspisere (OA) er avholdenhet “handlingen å avholde seg fra tvangsmessig spising og tvangsmessig matatferd”. Mange av oss har erfart at vi ikke kan avholde oss fra tvangsmessig spising med mindre vi bruker alle eller noen av OA’s åtte redskaper for tilfriskning.

En spiseplan

Når vi skal avholde oss fra tvangsmessig overspising hjelper det å ha en spiseplan som redskap. Å ha en personlig spiseplan veileder oss når vi skal ta beslutninger knyttet til kostholdet, og klargjør for oss hva, når, hvordan, hvor og hvorfor vi spiser. Det er vår erfaring at det er viktig å fortelle åpent om denne planen til en fadder eller til et annet OA-medlem.

Det stilles ingen spesielle krav til en spiseplan. OA verken støtter eller anbefaler noen bestemt spiseplan, og utelukker heller ikke personlig bruk av en. (Se brosjyrene Dignity of Choice og A Plan of Eating for mer informasjon.) For den som ønsker konkret veiledning om kosthold og ernæring, foreslår OA at en kvalifisert profesjonell innen helsevesenet, som en lege eller en ernæringsfysiolog, kontaktes. Hver av oss utvikler en personlig spiseplan basert på ærlige vurderinger av våre tidligere erfaringer. Vi har blitt mer bevisste på våre individuelle behov og på de tingene vi bør unngå.

Selv om individuelle spiseplaner er like varierte som våre medlemmer er, vil de fleste OA-medlemmene være enige om at en eller annen plan — uansett hvor fleksibel eller strukturert — er nødvendig.

Dette redskapet hjelper oss å håndtere de fysiske sidene av sykdommen vår, og hjelper oss å oppnå fysisk tilfriskning. Fra dette gode utgangspunktet, kan vi mer effektivt følge OA’s Tolv-trinnsprogram for tilfriskning og bevege oss fra maten til et lykkeligere, sunnere og mer åndelig liv.

Fadderskap

Faddere er OA-medlemmer som lever etter de tolv trinn og tolv tradisjoner etter beste evne. De er villige til å fortelle åpent om sin tilfriskning til andre medlemmer av fellesskapet, og har tatt en bestemmelse om å leve avholdende.

Vi ber en fadder om å hjelpe oss med vårt tilfriskningsprogram på alle tre plan: fysisk, følelsesmessig og åndelig. Ved å arbeide med andre OA-medlemmer og dele sin erfaring, styrke og håp med dem, så langt deres egen erfaring rekker, fornyer og styrker fadderne kontinuerlig sin egen tilfriskning.

Vårt program virker ved tiltrekning, finn en fadder som har det du selv ønsker, og spør hvordan han eller hun har kommet dit. Et medlem kan arbeide med mer enn en fadder og også skifte fadder etter behov.

Møter

Møter er samlinger av to eller flere tvangsoverspisere som kommer sammen for å dele sine personlige erfaringer og styrken og håpet OA har gitt dem. Selv om det finnes mange slags møter, er basisen alltid fellesskapet med andre tvangsoverspisere. Møtene gir oss anledning til å kunne gjenkjenne og få bekreftet vårt felles problem, og å dele med hverandre det vi oppnår gjennom dette programmet.

Telefonen

Telefonen gir oss mulighet til å snakke sammen to og to og dermed unngå den isolasjonen som er så vanlig blant oss. Mange medlemmer ringer daglig til fadderne sine og til andre OA-medlemmer. Som en del av overgivelsesprosessen, er telefonen det redskapet vi bruker når vi skal lære oss å be om hjelp eller når vi skal tilby hjelp til andre. Telefonen gir oss også muligheten til umiddelbare utløp for de toppene og bunnene vi opplever som vanskelige å takle.

Skriving

I tillegg til å skrive ned vår selvransakelse og listen over de menneskene vi har gjort vondt mot, har de fleste av oss funnet at skriving er et uunnværlig redskap i arbeidet med trinnene. Det å sette våre tanker og følelser ned på papiret eller beskrive en plagsom episode, hjelper oss å forstå våre handlinger og reaksjoner på en bedre måte. Ofte vil vi ikke kunne se det så klart ved bare å tenke på eller snakke om tingene. Tidligere reagerte vi på livet med tvangsmessig overspising. Når vi setter våre bekymringer ned på papiret, blir det lettere å se situasjonen klarere, og vi vil bedre kunne se hvilken handling som er nødvendig.

Litteratur

Vi leser OA-godkjente bøker, som for eksempel Overeaters Anonymous, Third Edition, The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous, Second Edition, Voices of Recovery, For Today; og Alcoholics Anonymous (Storboka). Vi studerer og leser også OA-godkjente brosjyrer og Lifeline, vårt tidsskrift om tilfriskning. Mange OA-medlemmer finner at å lese litteratur daglig ytterligere forsterker hvordan vi kan leve de tolv trinn og tolv tradisjoner. All litteraturen vår gir innsikt i problemet vårt med tvangsspising, styrke til å ta oss av det, og det veldig reelle håpet om at det finnes en løsning for oss.

Anonymitet

Anonymiteten, referert til i tradisjonene elleve og tolv, er et redskap som garanterer at vi vil sette prinsippet foran personligheten. Den beskyttelsen som ligger i anonymiteten, sikrer hver av oss ytringsfrihet og beskytter oss mot sladder. Anonymiteten forsikrer oss at bare vi, som individuelle OA-medlemmer, har rett til å gjøre vårt medlemskap kjent utenfor fellesskapet. Anonymitet i forhold til presse, radio, film og fjernsyn, betyr at vi aldri tillater våre ansikter eller etternavn å bli brukt når vi identifiserer oss selv som OA-medlemmer. Dette beskytter både oss selv og fellesskapet.

Innen fellesskapet betyr anonymiteten at hva vi enn deler med et annet OA-medlem, vil det bli tatt imot i fortrolighet og med respekt. Det vi hører på møtene skal bli værende der. Det må imidlertid bli forstått at anonymiteten ikke må brukes til å begrense vår effektivitet innenfor fellesskapet. Det er ikke brudd på anonymiteten å bruke våre fulle navn innenfor gruppen eller OA`serviceorganer. Det er dessuten ikke et brudd på anonymiteten å ha tilgang til tolvte-trinnshjelp for gruppemedlemmer i vanskeligheter, forutsatt at vi er forsiktige og avholder oss fra å diskutere personlig informasjon.

En annen side ved anonymiteten er at vi alle er jevnbyrdige i fellesskapet, enten vi er nykommere eller erfarne veteraner. Vår status utenfra gjør ingen forskjell i OA, vi har ingen stjerner eller VIP-er. Vi kommer bare sammen som tvangsoverspisere.

Tjeneste

Å bringe budskapet videre til tvangsoverspiseren som fremdeles lider, er det grunnleggende formålet for vårt fellesskap. Det er derfor den aller viktigste form for tjeneste. Hvilken som helst tjeneste — uansett hvor liten — som er til hjelp for en som lider, øker kvaliteten på vår egen tilfriskning. Å komme på møter, sette frem stoler, legge ut litteratur, snakke med nykommere, gjøre det som er nødvendig å gjøre i en gruppe eller for OA som helhet, gir oss mulighet til å gi tilbake noe av det vi så generøst er blitt gitt. Vi oppmuntres til å gjøre det vi kan når vi kan. Som et resultat av å arbeide med de tolv trinn er vi lovet ”Et liv med sunn og lykkelig nytte”. Tjeneste hjelper oss å få innfridd dette løftet.

Som OA’s løfte om ansvar sier: “Alltid å rekke ut OA’s hånd og hjerte til alle som lider av tvangsmessig overspising, for dette er jeg ansvarlig.”

Tools of Recovery. © 2010 Overeaters Anonymous, Inc. All rights reserved.